Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Bildiricisi

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

Bu içerik 11 Ekim 2019 19:32 tarihinde eklendi ve 12.794 kez okundu
Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Müşrik Emevi Namazına Karşı Muhammedî Namaz

Kur’an’la Müslüman kitleleri buluşturan yahut buluşturması gereken en önemli ritüellerden biri de namazdır. Bizim bu konudaki aslî tavrımız, namazın aslında Kur’an’la buluşma ve Kur’an’ın devrimci, ıslah edici sözleriyle / ayetleriyle bağlantı kurma yolu olduğunu inançla ve kararlılıkla haykırmaktan ibarettir. Evet, namaz devrimci bir ritüeldir. Böylesi devrimci bir ritüelde Muhammedî devrimin manifestosu olan Kur’an’ın okunması, kuşku yok ki, en tabii olan hareket tarzıdır.

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır. 

Peki namazın gerçekten devrimci bir ritüel olarak yeniden ikame edilmesi için nasıl bir namazı hedeflemeliyiz?

Biz bu konuya, daha evvel kaleme aldığımız ve “İslam Bu” kitabımızda “Muhammedî İslam” başlığı altında; namazın aslında bir başkaldırı olduğu şeklindeki cümlelerimizle kısmen değinmiştik. Burada ise meseleyi biraz daha farklı olarak ve başka bir üslupla ele almak istiyoruz.

Bu cümleden olarak ifade edelim ki; namaz, namaz kılan kişide çok belirgin değişikliklere neden olmalı, her defasında ona yeniden bilinç aşılamalı ki devrimci bir hüviyete kavuşabilsin.

Peki, bu nasıl olur?

İşte şöyle olur:

Namaz kılan insan haksızlıklara itiraz etmeyi namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan zalime başkaldırmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan yoksula, öksüze, yetime sahip çıkmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan iyiliği özendirip kötülüğe engel olmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla mücadeleyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, insana saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan hayvanlara saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan doğaya / çevreye saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan bilimin önemini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan kadına / kadınlara saygıyı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan çocuğa / çocuklara sevgiyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

 Namaz kılan insan işçinin hakkını ve emeğin kutsallığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan yoksulluğun bir kader olmadığını ve sömürünün bir sonucu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan ihtiyacından fazla olan malını paylaşması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan komşusu açken tok yatmaması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan eğitim ve öğretimin temel bir insan hakkı olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, kul hakkı kavramından yola çıkıp insan hakları kavramına ulaşmayı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan asıl ibadetin değer üretmek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, İslam’ın esenlik ve barış dini olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, dinin temelinin adalet olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, bütün müminlerin inanç kardeşi olması gibi bütün insanların da kardeş olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan sadece müminler için değil bütün insanlar için güvenilir biri olması gerektiğini namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın devrimci bir eylem olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, namazın bir değerler okulu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan Allah’a boyun eğmenin aslında haktan ve halktan yana olmak demek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın bir gönül işi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın bir yük ve külfet olmadığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, zorla namaz kılmanın yahut kıldırmanın hiçbir faydasının olmadığını, olamayacağını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, namazın müminler için bir dayanışma ve kaynaşma eylemi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz, sadece yapılan bir takım hareketlerden ve okunan dualardan ibaret değildir. Namaz büyük bir buluşmanın, sevindirici bir kavuşmanın, daima özlenen bir birlikteliğin adıdır.

Namaz müşriklerin ve Emevilerin yaptığı gibi bir itaat ritüeli değil bir isyan ritüelidir. Egemenlere, putlara ve her çeşit haksızlığa karşı isyan…

Kendisini yeryüzünde Allah’ın temsilcisi gibi gören halife, sultan, kral yahut ulema sıfatlı bütün zalimlere karşı Allah’ın birliğinde insanların birliğini/eşitliğini haykıran ve bütün eşitsizlikleri reddeden kutlu bir isyandır namaz…

Bu isyan son derece disiplinli bir devrim hareketidir.

Namaz destekleşmedir!

Namaz sevinme ve sevindirmedir!

Namaz huzurdur!

Namaz dinginliktir!

Namaz arınma ve arındırmadır!

Ne mutlu hakkıyla namaz kılanlara…

 

CEMİL KILIÇ

İLAHİYATÇI YAZAR

 

Yorumlar (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
Diğer Makaleler Tümü
TÜRKÇE İBADET KİTABIMIZ ÇIKTI...

Cemil Kılıç yazdı 2.03.2021 22:16:24

TÜRKÇE İBADET KİTABIMIZ ÇIKTI...

Anadilde ibadet isteğinin temel bir insan hakkı olduğuna kim karşı çıkabilir? İsteyen Arapça, isteyen Türkçe ibadet ede

SURELERİN TÜRKÇE ADLARI

Cemil Kılıç yazdı 9.02.2021 11:51:28

SURELERİN TÜRKÇE ADLARI

Sûre adlarını Tanrı vermiş değildir. Peygamber vermiş de değildir. Kaldı ki sûrelerin tek bir adı da yoktur. Ama bazı ad

Türkçenin Büyük Utkusu: TÜRKÇE HUTBE

Cemil Kılıç yazdı 9.01.2021 23:24:03

Türkçenin Büyük Utkusu: TÜRKÇE HUTBE

Hutbelerin Türkçe okunması, Türk dili için inanılmaz önemde bir kazanımdır. Türk dilinin İslam mabetlerindeki yerinin ge

BİLGE TONYUKUK'A SAYGI

Cemil Kılıç yazdı 5.12.2020 01:32:34

BİLGE TONYUKUK'A SAYGI

Bilge Tonyukuk, verdiği mücadele ile o dönemin sosyolojik koşulları çerçevesinde egemen sınıf Çinlilere karşı, ezilen sı

AYASOFYA'DA KILINACAK NAMAZ NEDEN KABUL OLMAZ?

Cemil Kılıç yazdı 23.07.2020 10:32:11

AYASOFYA'DA KILINACAK NAMAZ NEDEN KABUL OLMAZ?

Gerçek müminler, Kur’an’ın abidevi ifadesiyle; “Kınayanın kınamasından korkmadan…” (Sofra Bölümü 54. Söz / Maide Suresi

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Cemil Kılıç yazdı 30.05.2020 12:05:18

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Egemen İslam inancı, muhalif ve Muhammedî İslam inancının tersine insanların çoğalmasını kardeşler arası gerçekleştirile

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

Cemil Kılıç yazdı 19.03.2020 10:30:50

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

“Cami ve Siyaset” adını verdiğimiz bu kitabımız bundan önce yayımlanan “İslam Bu / Muhammedî İslam” adlı kitabımızla, “İ

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Cemil Kılıç yazdı 29.01.2020 20:48:23

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Eleştiri, hesap sorma ve itirazın ihanet yaftasıyla yaftalandığı bir dönemdeyiz. Bu durum aslında yeni değil. İslam tar

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Cemil Kılıç yazdı 21.12.2019 21:48:25

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da TELE1 ekranlarındayım...

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Cemil Kılıç yazdı 15.09.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından b