Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi
put ile ilgili 18 içerik bulundu
Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Cemil Kılıç yazdı 11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

TÜRKÇE EZAN İSLAMÎ BİR UYGULAMADIR

Cemil Kılıç yazdı 23.11.2018 21:22:28

TÜRKÇE EZAN İSLAMÎ BİR UYGULAMADIR

Cumhuriyet döneminde 18 yıl ezanın Türkçe okunması İmamı Azam Ebu Hanife’nin fetvasını esas alan İslamî bir uygulamadır.

HAZRETİ MUHAMMED'İN OKUMASI VE YAZMASI

Cemil Kılıç yazdı 4.11.2018 14:24:04

HAZRETİ MUHAMMED'İN OKUMASI VE YAZMASI

Hazreti Muhammed’in okuma yazma bilip bilmemesi meselesi, İslam teologları ve doğubilimciler için çok önemli bir konudur. Bu konu üzerinden Kur’an’ın kaynağına dair tezler geliştirilmekte, bağlantılı olarak da bir kısım itikadî sorunlar ele alınmaktadır. Geleneksel ve egemen İslam düşüncesine göre Hazreti Muhammed, kesinlikle okuma yazma bilmeyen biriydi. Bundan dolayıdır ki, Kur’an’ı kendisinin yazması mümkün değildir. Bir diğer deyişle Kur’an, Hazreti Muhammed’in kendisinin uydurup yazdığı yahut yazdırdığı bir kitap değildir.

TÜRK KONSEYİ HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEKLER

Cemil Kılıç yazdı 6.9.2018 14:22:38

TÜRK KONSEYİ HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEKLER

Açılımı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olan Türk Konseyi ya da öz Türkçe resmi adıyla TÜRK KENEŞİ 6. Devlet Başkanları Doruk Toplantısı 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan’ın Çolpan Ata kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye kurucu üye olarak, Özbekistan ve özerk Tataristan onur konuğu olarak Macaristan ise gözlemci üye olarak iştirak etti.

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

Cemil Kılıç yazdı 30.6.2018 01:07:21

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

İlahiyatçı Yazar Cemil KILIÇ’la Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı “İSLAM BU – MUHAMMEDÎ İSLAM” hakkında bir söyleşi yaptık. Kılıç’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Cemil Kılıç yazdı 15.5.2018 21:49:05

"İSLAM BU" ADLI KİTABIMIZ ÇIKTI...

İSLAM BU adlı kitabımız Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 15 Mayıs itibariyle yayınlandı. Kitabımız, 20 yıllık bir dinsel eğitim sonunda İslam’a ilişkin keşfettiğim gerçekleri içeriyor.

CEMİL KILIÇ: Lailahe İllallah!

Cemil Kılıç yazdı 30.3.2018 22:25:08

CEMİL KILIÇ: Lailahe İllallah!

Net, açık ve kararlı bir biçimde gerçeği haykıralım… Lailahe illallah; aslında büyük bir toplumsal hareketin devrimci sloganıdır!

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Cemil Kılıç yazdı 8.3.2018 21:08:16

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Yeni bir İslam yorumuna duyulan ihtiyacın tespiti, kimilerince reformizm olarak değerlendirilip boğulmak istense de İslamî tecrübe bu konuda aslında kendi kavramını üretmiştir. Bu kavram “tecdid” kavramıdır. Tecdid, Arapçada yenileme manasına gelmektedir. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş özü ortaya çıkarıp yeniden idraklere ulaştırma hareketi olarak tecdid, İslamî yenilemenin / yenilenmenin anahtarıdır. Tecdid, dinî değerleri ve dinsel hükümleri, içinde yaşanan toplumun gereklerine göre yeniden yorumlama ve çağa uyarlama hareketidir. Bu işi deruhte edenlere de “müceddid” denilmektedir.

CEMİL KILIÇ YAZDI: NAMAZ KILMAK, BİR BAŞKALDIRIDIR!

Cemil Kılıç yazdı 3.3.2018 13:51:23

CEMİL KILIÇ YAZDI: NAMAZ KILMAK, BİR BAŞKALDIRIDIR!

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

Cemil Kılıç yazdı 7.1.2018 14:41:48

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

İslam teolojisinin önemli tartışma konularından biri de Kur’an’ın kimin sözü olduğu meselesidir. Bu büyük bir kelamî ve felsefî tartışmadır. Kur’an’ın Tanrı sözü mü olduğu yoksa Tanrı’nın yaratması mı olduğu yani mahluk mu olduğu yönündeki bu münakaşa, bazı itikadî İslam ekollerinin oluşumunda rol oynamış çok şiddetli ve çok merkezî bir sorunu içermektedir.

KUDÜS İLK KIBLE Mİ?

Cemil Kılıç yazdı 15.12.2017 22:58:27

KUDÜS İLK KIBLE Mİ?

Kudüs üzerine yapılan konuşmalarda, yazılan makalelerde ve edilen sohbetlerde sürekli vurgulanan bir husus var: Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğu iddiası... Bu söylem Müslüman kitleleri ve Müslüman kamuoyunu İsrail’e karşı harekete geçirmede kullanılan etkili bir argümandır. Ancak gerçek, hiç de iddia edildiği gibi değildir.

Cemil KILIÇ Yazdı: HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE HZ. MUHAMMED

Cemil Kılıç yazdı 20.11.2017 17:18:49

Cemil KILIÇ Yazdı: HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE HZ. MUHAMMED

İslam inancı ve mezhepçilik üzerinden bugün neredeyse bütün dünyaya kin ve nefret tohumu ekmeye çalışanlara karşı, gerçeğin üzerindeki külü silip savurarak inanç ve düşünce dünyamızı yeniden inşa etmek her Müslüman için dinsel, ahlakî ve vicdanî bir yükümlülüktür. İşte bu inşa faaliyetinin en önemli ve temel unsuru da son peygamber Hz. Muhammed’i hakkıyla tanımaktır. Onu tanımak ve büyük iletisini kavramak hem Müslümanlar için hem de bütün dünya için gerçek barışa ve kardeşliğe doğru atılmış çok değerli bir adım olacaktır.

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Cemil Kılıç yazdı 30.10.2017 17:28:19

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Allah inancı konusunda Müslüman ulemanın yüzyıllardır Kur’an’ı referans alarak ortaya koydukları iki temel yaklaşım sözkonusudur.

CEMİL KILIÇ YAZDI: İslam’ın Ahiret İnancı Yozlaştırılmıştır!

Cemil Kılıç yazdı 19.10.2017 21:53:23

CEMİL KILIÇ YAZDI: İslam’ın Ahiret İnancı Yozlaştırılmıştır!

Son olarak meselenin aslî hüviyetini ortaya koymak adına belirtelim ki, transandantal Allah inancının tabiî bir sonucu olarak üretilen transandantal ahiret düşüncesi, yokluğun ilahlaştırılması biçiminde ifade edilebilecek bir teolojik zemine dayanmaktadır. Bu ise Allah’ın içkinliğine inanan bir mümin için kabule şayan olmayan bir inançtır.

Hz. Muhammed ve Atatürk’ün Şaşırtıcı Benzerliği

Cemil Kılıç yazdı 31.8.2017 23:37:50

Hz. Muhammed ve Atatürk’ün Şaşırtıcı Benzerliği

Saltanatçı ve hilafetçi güruhun Muaviye’den feyz alarak inşa ettiği egemen dinsel paradigmanın dışına çıkıp İslam’ın doğuşuna ve milli mücadeleye yalın bir bakışla  bakmayı başarabilenler, Hz. Muhammed ve büyük Atatürk arasındaki şaşırtıcı ve inanılmaz benzerlikleri mutlaka göreceklerdir.

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Cemil Kılıç yazdı 29.4.2017 23:25:06

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Put ya da totem illa somut bir nesneden olmaz. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan yani soyut putlar da vardır ki bunlar somut olanlardan daha tehlikeli ve daha şeytanîdir. Ve böylesi putlar tevhid inancına karşı savaşta kullanılan en etkili silahlardandır.

Araplaşma ve İmam Hatip Okulları

Cemil Kılıç yazdı 8.1.2017 23:12:04

Araplaşma ve İmam Hatip Okulları

Türklerde Araplaşma temayülü İslam’ın kabulüyle başlamıştır. Yaklaşık bin yıllık bir süreçte Türkler, hem Arap kültüründen yoğun şekilde etkilenmiş hem de ciddi sayıda Türk topluluğu Arap asimilasyonuyla erimiştir.  Günümüzde Türk kimliğini devam ettiren kitleler üzerinde de Araplaşma temayülü devam etmektedir.

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Cemil Kılıç yazdı 4.12.2016 22:58:25

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Haber görselinde gördüğünüz bazı resimler sizi de rahatsız ediyor değil mi? İşte İlahiyatçı Cemil Kılıç bu konuda ayrıntılı bir makale yazarak Şirk dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik kavramlarını açıkladı... İşte o makale...