Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi
kader ile ilgili 19 içerik bulundu
Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Cemil Kılıç yazdı 11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

31 Mart Seçimleri ve Kültürel Müslümanlık

Cemil Kılıç yazdı 20.4.2019 10:38:40

31 Mart Seçimleri ve Kültürel Müslümanlık

Gerçek şu ki 31 Mart seçimlerinde dinsel değerlerin istismarı sanılandan da daha çok etkili oldu. Kitleler ekonomik krize karşı dinle uyutuldu. Allah ile aldatmanın, Kur’an ile kandırmanın son sürümü denilebilecek yol ve yöntemler insafsızca kullanıldı.

İSLAM'A KURULAN PUSU

Cemil Kılıç yazdı 19.3.2019 21:38:50

İSLAM'A KURULAN PUSU

İslam Hakk’ın son dinidir. İslam; adalet, barış ve kardeşlik dinidir. İslam; iyiliği egemen kılma ve kötülükle tavizsiz mücadele etme dinidir. İslam; mazlumların, mağdurların, yoksulların dinidir. İslam, sevginin, saygının, dayanışmanın, birliğin dinidir.

TÜRK SÜNNİLİĞİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Cemil Kılıç yazdı 16.11.2018 07:43:04

TÜRK SÜNNİLİĞİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Sünni tabiri; sünnete uyan demektir. Sünnetten kasıt da çoğunluk ulemaya göre Hazreti Muhammed’in uygulamaları, sözleri ve öğütleridir. Bazıları Sünni sözü ile asında Emevi sünnetinin kastedildiğini de ileri sürer. Evet, gerçek şu ki bir Emevi sünniliği vardır. Nitekim Arap dünyasına egemen olan anlayış çoğunlukla Emevi Sünniliğidir. Lakin Emevilere muhalif Ebu Hanife Sünniliği diyebileceğimiz bir Sünnilik de vardır. Ebu Hanife aslında bir mezhep falan kurmuş değildir. Hanefilik denilen akım da Ebu Hanife’nin görüşlerini değil onun öğrencilerinin görüşlerini yansıtır.Bize göre Ebu Hanife, Muhammedî İslam’ın tarihteki büyük temsilcilerinden biridir.

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

Cemil Kılıç yazdı 30.6.2018 01:07:21

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

İlahiyatçı Yazar Cemil KILIÇ’la Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı “İSLAM BU – MUHAMMEDÎ İSLAM” hakkında bir söyleşi yaptık. Kılıç’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Cemil Kılıç yazdı 15.5.2018 21:49:05

"İSLAM BU" ADLI KİTABIMIZ ÇIKTI...

İSLAM BU adlı kitabımız Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 15 Mayıs itibariyle yayınlandı. Kitabımız, 20 yıllık bir dinsel eğitim sonunda İslam’a ilişkin keşfettiğim gerçekleri içeriyor.

Cemil Kılıç Yazdı: BİR DE TENGRİCİLİK VAR

Cemil Kılıç yazdı 8.4.2018 13:53:41

Cemil Kılıç Yazdı: BİR DE TENGRİCİLİK VAR

Her gün bir yenisi yapılan camilere rağmen, her gün bir yenisi açılan imam hatip okullarına rağmen, bunca tarikat ve cemaate, bunca dinsel yayına rağmen özellikle gençliğin arasında deist yönelişin özel bir alanı olarak Tengricilik akımı da gitgide güç kazanıyor.

CEMİL KILIÇ YAZDI: Deizm Nedir, Gerçekten Yayılıyor mu?

Cemil Kılıç yazdı 6.4.2018 20:30:34

CEMİL KILIÇ YAZDI: Deizm Nedir, Gerçekten Yayılıyor mu?

Son dönemde özellikle gençler arasında deizmin yayıldığına ilişkin bir yığın habere, araştırmaya, görüş ve düşünceye rastlıyoruz. Hatta öyle ki bu yayılıştan imam hatip liseli öğrencilerin bile deyim yerindeyse “nasiplendiği” ileri sürülüyor.

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Cemil Kılıç yazdı 8.3.2018 21:08:16

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Yeni bir İslam yorumuna duyulan ihtiyacın tespiti, kimilerince reformizm olarak değerlendirilip boğulmak istense de İslamî tecrübe bu konuda aslında kendi kavramını üretmiştir. Bu kavram “tecdid” kavramıdır. Tecdid, Arapçada yenileme manasına gelmektedir. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş özü ortaya çıkarıp yeniden idraklere ulaştırma hareketi olarak tecdid, İslamî yenilemenin / yenilenmenin anahtarıdır. Tecdid, dinî değerleri ve dinsel hükümleri, içinde yaşanan toplumun gereklerine göre yeniden yorumlama ve çağa uyarlama hareketidir. Bu işi deruhte edenlere de “müceddid” denilmektedir.

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

Cemil Kılıç yazdı 7.1.2018 14:41:48

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

İslam teolojisinin önemli tartışma konularından biri de Kur’an’ın kimin sözü olduğu meselesidir. Bu büyük bir kelamî ve felsefî tartışmadır. Kur’an’ın Tanrı sözü mü olduğu yoksa Tanrı’nın yaratması mı olduğu yani mahluk mu olduğu yönündeki bu münakaşa, bazı itikadî İslam ekollerinin oluşumunda rol oynamış çok şiddetli ve çok merkezî bir sorunu içermektedir.

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Cemil Kılıç yazdı 30.10.2017 17:28:19

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Allah inancı konusunda Müslüman ulemanın yüzyıllardır Kur’an’ı referans alarak ortaya koydukları iki temel yaklaşım sözkonusudur.

CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

Cemil Kılıç yazdı 25.9.2017 23:05:36

CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

Atatürk, aklımızın özgürlük bayrağıdır! Atatürk, vicdanımızın kurtuluş bayrağıdır! Atatürk, irfanımızın dinsel hurafe ve bidatlara karşı isyan bayrağıdır! Atatürk, terörize edilmiş kanlı cihat anlayışı yerine yurtta barış, dünyada barış diyen sulh bayrağıdır! Atatürk, tam bağımsız Türkiye ülküsünün istiklal bayrağıdır! Bayrağımızın indirilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Müfredatı Hakkında Değerlendirme

Cemil Kılıç yazdı 25.7.2017 23:36:58

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Müfredatı Hakkında Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin taslak müfredatını açıkladı. Anlaşıldığı kadarıyla açıklanan taslak, ders müfredatının son hali değil. Gelecek önerilere göre son şekli verilecek. Fakat ne öneri gelirse gelsin müfredatta anlamlı bir değişikliğin olacağını sanmıyorum.

Kur’an’da Adalet Kavramı ve Adalet Yürüyüşü

Cemil Kılıç yazdı 20.6.2017 23:28:16

Kur’an’da Adalet Kavramı ve Adalet Yürüyüşü

Kur’an’ın en temel kavramlarından biri de adalet kavramıdır. Nitekim...

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Cemil Kılıç yazdı 29.4.2017 23:25:06

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Put ya da totem illa somut bir nesneden olmaz. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan yani soyut putlar da vardır ki bunlar somut olanlardan daha tehlikeli ve daha şeytanîdir. Ve böylesi putlar tevhid inancına karşı savaşta kullanılan en etkili silahlardandır.

Yeni İslam

Cemil Kılıç yazdı 29.3.2017 23:24:04

Yeni İslam

Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyasının yeni bir İslam yorumuna ihtiyacı var. Zira cari İslam, yaralara merhem olmak şöyle dursun, her gün yeni yaralar açmaya devam ediyor. İslam toplumları bin türlü dertle / sorunla boğuşuyor.

Din Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Cemil Kılıç yazdı 3.1.2017 23:10:37

Din Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri eğitim, eğitimin en önemli sorunlarından biri de din öğretimi ve din eğitimidir. Mevcut din öğretimi ve din eğitiminin, son derece olumsuz sonuçlar doğurmakta olduğu görülmektedir.

Bir İlahiyatçının Kaleminden CHP

Cemil Kılıç yazdı 5.12.2016 23:05:13

Bir İlahiyatçının Kaleminden CHP

Cumhuriyet Halk Partisi yahut eski adıyla Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye tarihine damgasını vurmuş en büyük siyasi devinimdir.  Zira CHP, devleti de, orduyu da, TBMM’yi de kuran bir teşekküldür. Evet, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir ki CHP, işte böylesine büyük işler yapmıştır.

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Cemil Kılıç yazdı 4.12.2016 22:58:25

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Haber görselinde gördüğünüz bazı resimler sizi de rahatsız ediyor değil mi? İşte İlahiyatçı Cemil Kılıç bu konuda ayrıntılı bir makale yazarak Şirk dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik kavramlarını açıkladı... İşte o makale...