Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi
eba ile ilgili 7 içerik bulundu
TÜRKÇENİN GÜCÜ VE SAVAŞÇILIĞI

Cemil Kılıç yazdı 26.9.2018 12:06:31

TÜRKÇENİN GÜCÜ VE SAVAŞÇILIĞI

Türkçe, dünya tarihinin en köklü dillerinden biridir. Bilinen en eski yazılı dil olan Sümerce ile de akrabadır. Binlerce yıldır konuşulan bir dil olarak Türkçe büyük mücadelelerin, büyük savaşların, acıların, gözyaşının, aşkın, coşkunun, tapmanın ve tapınmanın dilidir.

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Cemil Kılıç yazdı 8.3.2018 21:08:16

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Yeni bir İslam yorumuna duyulan ihtiyacın tespiti, kimilerince reformizm olarak değerlendirilip boğulmak istense de İslamî tecrübe bu konuda aslında kendi kavramını üretmiştir. Bu kavram “tecdid” kavramıdır. Tecdid, Arapçada yenileme manasına gelmektedir. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş özü ortaya çıkarıp yeniden idraklere ulaştırma hareketi olarak tecdid, İslamî yenilemenin / yenilenmenin anahtarıdır. Tecdid, dinî değerleri ve dinsel hükümleri, içinde yaşanan toplumun gereklerine göre yeniden yorumlama ve çağa uyarlama hareketidir. Bu işi deruhte edenlere de “müceddid” denilmektedir.

CEMİL KILIÇ YAZDI: NAMAZ KILMAK, BİR BAŞKALDIRIDIR!

Cemil Kılıç yazdı 3.3.2018 13:51:23

CEMİL KILIÇ YAZDI: NAMAZ KILMAK, BİR BAŞKALDIRIDIR!

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Cemil Kılıç yazdı 30.10.2017 17:28:19

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Allah inancı konusunda Müslüman ulemanın yüzyıllardır Kur’an’ı referans alarak ortaya koydukları iki temel yaklaşım sözkonusudur.

CEMİL KILIÇ YAZDI: İslam’ın Ahiret İnancı Yozlaştırılmıştır!

Cemil Kılıç yazdı 19.10.2017 21:53:23

CEMİL KILIÇ YAZDI: İslam’ın Ahiret İnancı Yozlaştırılmıştır!

Son olarak meselenin aslî hüviyetini ortaya koymak adına belirtelim ki, transandantal Allah inancının tabiî bir sonucu olarak üretilen transandantal ahiret düşüncesi, yokluğun ilahlaştırılması biçiminde ifade edilebilecek bir teolojik zemine dayanmaktadır. Bu ise Allah’ın içkinliğine inanan bir mümin için kabule şayan olmayan bir inançtır.

Atatürkçü İlahiyatçılardan Diyanete Laiklik Çağrısı!

Cemil Kılıç yazdı 21.9.2017 22:07:32

Atatürkçü İlahiyatçılardan Diyanete Laiklik Çağrısı!

Atatürkçü Cumhuriyetçi İlahiyatçılar Diyanet İşleri Başkanlığına karşı bildiri yayınladı. Oluşum ikinci bildirgelerinde diyanete laiklik çağrısı yaptı...

Din Derslerinde Şeriat Eğitimi

Cemil Kılıç yazdı 21.6.2017 23:29:27

Din Derslerinde Şeriat Eğitimi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Alpaslan Durmuş, seminer dönemindeki öğretmenlere EBA üzerinden yaptığı açıklama ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı hakkında bazı bilgileri paylaştı.