Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi
şeriat ile ilgili 17 içerik bulundu
KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Cemil Kılıç yazdı 13.6.2019 11:47:59

KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Kitabımızın tam adı: İSLAM'A KURULAN PUSU; KUR'AN İLE ALDATMAK... Yayınevi; KIRMIZI KEDİ...

İSLAM'A KURULAN PUSU

Cemil Kılıç yazdı 19.3.2019 21:38:50

İSLAM'A KURULAN PUSU

İslam Hakk’ın son dinidir. İslam; adalet, barış ve kardeşlik dinidir. İslam; iyiliği egemen kılma ve kötülükle tavizsiz mücadele etme dinidir. İslam; mazlumların, mağdurların, yoksulların dinidir. İslam, sevginin, saygının, dayanışmanın, birliğin dinidir.

DİNDEN DÖNME: RİDDE VE MÜRTED!

Cemil Kılıç yazdı 31.1.2019 20:35:16

DİNDEN DÖNME: RİDDE VE MÜRTED!

Yüksek bir duyarlılık ve kararlılıkla belirtmeliyiz ki, egemen İslam fıkhındaki yani şeriattaki irtidada / dinden dönmeye ölüm cezası uygulaması, hem Kur’an’a hem de insanlığın ulaştığı çağdaş insanî değerlere tümüyle aykırı olmasından ötürü büyük bir suç olarak kabul edilmelidir.

TÜRK SÜNNİLİĞİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Cemil Kılıç yazdı 16.11.2018 07:43:04

TÜRK SÜNNİLİĞİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Sünni tabiri; sünnete uyan demektir. Sünnetten kasıt da çoğunluk ulemaya göre Hazreti Muhammed’in uygulamaları, sözleri ve öğütleridir. Bazıları Sünni sözü ile asında Emevi sünnetinin kastedildiğini de ileri sürer. Evet, gerçek şu ki bir Emevi sünniliği vardır. Nitekim Arap dünyasına egemen olan anlayış çoğunlukla Emevi Sünniliğidir. Lakin Emevilere muhalif Ebu Hanife Sünniliği diyebileceğimiz bir Sünnilik de vardır. Ebu Hanife aslında bir mezhep falan kurmuş değildir. Hanefilik denilen akım da Ebu Hanife’nin görüşlerini değil onun öğrencilerinin görüşlerini yansıtır.Bize göre Ebu Hanife, Muhammedî İslam’ın tarihteki büyük temsilcilerinden biridir.

TÜRKİYE'DE CEMAAT - TARİKAT - DEVLET İLİŞKİSİ ÜZERİNE...

Cemil Kılıç yazdı 26.7.2018 23:03:19

TÜRKİYE'DE CEMAAT - TARİKAT - DEVLET İLİŞKİSİ ÜZERİNE...

Cemaat ve tarikat meselesi, toplumsal, dinsel ve siyasal yaşamımızın önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bu tür yapılar, tarihimizin hemen hemen her döneminde mevcut idi. Özellikle de İslam’a girişten sonra…

SEÇİMLER VE MUHARREF İSLAM

Cemil Kılıç yazdı 30.6.2018 12:27:25

SEÇİMLER VE MUHARREF İSLAM

Türkiye’de yapılan son seçimle birlikte Müslüman toplumlarda gerçek anlamda demokratik bir seçim yapmanın imkansızlığı bir kez daha deneyimlenmiş oldu. Bu deneyimlemeye rağmen elbette ki seçimlerden vazgeçilmeyecek. Daha ne seçimler göreceğiz! Ne var ki bundan sonraki seçimler de öncekiler gibi bir tekerrürden ibaret olacak. Zira toplumsal yapıya yön veren değerler noktasında ciddi bir değişim söz konusu değil. Bilimsel ve akılcı yaklaşım, laiklik, sekülerizm, toplumsal ahlak gibi değerlerin adları olsa da henüz kendilerinin yeterince mevcut olduğunu kimse söyleyemez.

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

Cemil Kılıç yazdı 30.6.2018 01:07:21

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

İlahiyatçı Yazar Cemil KILIÇ’la Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı “İSLAM BU – MUHAMMEDÎ İSLAM” hakkında bir söyleşi yaptık. Kılıç’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Cemil Kılıç yazdı 15.5.2018 21:49:05

"İSLAM BU" ADLI KİTABIMIZ ÇIKTI...

İSLAM BU adlı kitabımız Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 15 Mayıs itibariyle yayınlandı. Kitabımız, 20 yıllık bir dinsel eğitim sonunda İslam’a ilişkin keşfettiğim gerçekleri içeriyor.

CEMİL KILIÇ YAZDI: Deizm Nedir, Gerçekten Yayılıyor mu?

Cemil Kılıç yazdı 6.4.2018 20:30:34

CEMİL KILIÇ YAZDI: Deizm Nedir, Gerçekten Yayılıyor mu?

Son dönemde özellikle gençler arasında deizmin yayıldığına ilişkin bir yığın habere, araştırmaya, görüş ve düşünceye rastlıyoruz. Hatta öyle ki bu yayılıştan imam hatip liseli öğrencilerin bile deyim yerindeyse “nasiplendiği” ileri sürülüyor.

CEMİL KILIÇ YAZDI: ŞERİAT,  ALLAH’IN KANUNLARI MIDIR?

Cemil Kılıç yazdı 31.1.2018 13:58:13

CEMİL KILIÇ YAZDI: ŞERİAT, ALLAH’IN KANUNLARI MIDIR?

Kerbela’da peygamber torunu Hazreti İmam Hüseyin’in boynunu kesen kılıç, şeriat kılıcıdır. Şimr adlı şeriat oğlanı bir katil tarafından kullanılan o kılıcı, Hüseyin’in boynunda düşünüp de şeriata karşı çıkmamak mümkün müdür? Böylesi bir şeriatı ancak Yezit’in köleleri savunur.

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Cemil Kılıç yazdı 30.10.2017 17:28:19

CEMİL KILIÇ YAZDI: İSLAM'DA İKİ ALLAH İNANCI

Allah inancı konusunda Müslüman ulemanın yüzyıllardır Kur’an’ı referans alarak ortaya koydukları iki temel yaklaşım sözkonusudur.

Yeni müfredatta Cihad, Cin, Şerî ve Tesettür kavramları...

Cemil Kılıç yazdı 21.7.2017 23:36:06

Yeni müfredatta Cihad, Cin, Şerî ve Tesettür kavramları...

Cemil Kılıç’tan Yeni Müfredat Değerlendirmesi : Cihad, Cin, Şerî ve Tesettür kavramları olarak göze çarpıyor.

Sola Düşen İslam

Cemil Kılıç yazdı 8.7.2017 23:34:09

Sola Düşen İslam

Sol ve sosyalizm dünya gündemine siyasal kavramlar olarak girdikten sonra ona bigane kalamayan bir kısım İslam düşünürleri / Müslüman düşünürler, sol ve sosyalizmle İslam arasında bağ kurma ya da alternatif bir sol düşünce ortaya koyma amacıyla farklı İslam yorumları inşa etmeye çalışmışlardır.

Şeriat, Allah’ın Kanunları Mıdır?

Cemil Kılıç yazdı 7.7.2017 23:31:19

Şeriat, Allah’ın Kanunları Mıdır?

İlahiyatçı Cemil Kılıç yazdı....Şeriat sözcüğü, dinci grupların pek sevdiği bir sözcüktür.

Din Derslerinde Şeriat Eğitimi

Cemil Kılıç yazdı 21.6.2017 23:29:27

Din Derslerinde Şeriat Eğitimi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Alpaslan Durmuş, seminer dönemindeki öğretmenlere EBA üzerinden yaptığı açıklama ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı hakkında bazı bilgileri paylaştı.

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Cemil Kılıç yazdı 29.4.2017 23:25:06

Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı

Put ya da totem illa somut bir nesneden olmaz. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan yani soyut putlar da vardır ki bunlar somut olanlardan daha tehlikeli ve daha şeytanîdir. Ve böylesi putlar tevhid inancına karşı savaşta kullanılan en etkili silahlardandır.

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Cemil Kılıç yazdı 4.12.2016 22:58:25

Şirk Dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik

Haber görselinde gördüğünüz bazı resimler sizi de rahatsız ediyor değil mi? İşte İlahiyatçı Cemil Kılıç bu konuda ayrıntılı bir makale yazarak Şirk dindarlığı ve Muhammedi Dinsizlik kavramlarını açıkladı... İşte o makale...