Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

Bu içerik 11 Ekim 2019 19:32 tarihinde eklendi.

Müşrik Emevi Namazına Karşı Muhammedî Namaz

Kur’an’la Müslüman kitleleri buluşturan yahut buluşturması gereken en önemli ritüellerden biri de namazdır. Bizim bu konudaki aslî tavrımız, namazın aslında Kur’an’la buluşma ve Kur’an’ın devrimci, ıslah edici sözleriyle / ayetleriyle bağlantı kurma yolu olduğunu inançla ve kararlılıkla haykırmaktan ibarettir. Evet, namaz devrimci bir ritüeldir. Böylesi devrimci bir ritüelde Muhammedî devrimin manifestosu olan Kur’an’ın okunması, kuşku yok ki, en tabii olan hareket tarzıdır.

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır. 

Peki namazın gerçekten devrimci bir ritüel olarak yeniden ikame edilmesi için nasıl bir namazı hedeflemeliyiz?

Biz bu konuya, daha evvel kaleme aldığımız ve “İslam Bu” kitabımızda “Muhammedî İslam” başlığı altında; namazın aslında bir başkaldırı olduğu şeklindeki cümlelerimizle kısmen değinmiştik. Burada ise meseleyi biraz daha farklı olarak ve başka bir üslupla ele almak istiyoruz.

Bu cümleden olarak ifade edelim ki; namaz, namaz kılan kişide çok belirgin değişikliklere neden olmalı, her defasında ona yeniden bilinç aşılamalı ki devrimci bir hüviyete kavuşabilsin.

Peki, bu nasıl olur?

İşte şöyle olur:

Namaz kılan insan haksızlıklara itiraz etmeyi namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan zalime başkaldırmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan yoksula, öksüze, yetime sahip çıkmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan iyiliği özendirip kötülüğe engel olmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla mücadeleyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, insana saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan hayvanlara saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan doğaya / çevreye saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan bilimin önemini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan kadına / kadınlara saygıyı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan çocuğa / çocuklara sevgiyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

 Namaz kılan insan işçinin hakkını ve emeğin kutsallığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan yoksulluğun bir kader olmadığını ve sömürünün bir sonucu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan ihtiyacından fazla olan malını paylaşması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan komşusu açken tok yatmaması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan eğitim ve öğretimin temel bir insan hakkı olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, kul hakkı kavramından yola çıkıp insan hakları kavramına ulaşmayı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan asıl ibadetin değer üretmek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, İslam’ın esenlik ve barış dini olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, dinin temelinin adalet olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, bütün müminlerin inanç kardeşi olması gibi bütün insanların da kardeş olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan sadece müminler için değil bütün insanlar için güvenilir biri olması gerektiğini namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın devrimci bir eylem olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, namazın bir değerler okulu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan Allah’a boyun eğmenin aslında haktan ve halktan yana olmak demek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın bir gönül işi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan namazın bir yük ve külfet olmadığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, zorla namaz kılmanın yahut kıldırmanın hiçbir faydasının olmadığını, olamayacağını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz kılan insan, namazın müminler için bir dayanışma ve kaynaşma eylemi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz, sadece yapılan bir takım hareketlerden ve okunan dualardan ibaret değildir. Namaz büyük bir buluşmanın, sevindirici bir kavuşmanın, daima özlenen bir birlikteliğin adıdır.

Namaz müşriklerin ve Emevilerin yaptığı gibi bir itaat ritüeli değil bir isyan ritüelidir. Egemenlere, putlara ve her çeşit haksızlığa karşı isyan…

Kendisini yeryüzünde Allah’ın temsilcisi gibi gören halife, sultan, kral yahut ulema sıfatlı bütün zalimlere karşı Allah’ın birliğinde insanların birliğini/eşitliğini haykıran ve bütün eşitsizlikleri reddeden kutlu bir isyandır namaz…

Bu isyan son derece disiplinli bir devrim hareketidir.

Namaz destekleşmedir!

Namaz sevinme ve sevindirmedir!

Namaz huzurdur!

Namaz dinginliktir!

Namaz arınma ve arındırmadır!

Ne mutlu hakkıyla namaz kılanlara…

 

CEMİL KILIÇ

İLAHİYATÇI YAZAR

 

DİĞER HABERLER

8.06.2020 15:47:49

AYASOFYA CAMİ OLURSA NE OLUR?

O halde soralım; tüm bu olası tehditlere ve olası yakıcı sonuçlara karşın Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten mevcut siyasi irade, Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp camiye çevirebilir mi?

30.05.2020 12:05:18

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Egemen İslam inancı, muhalif ve Muhammedî İslam inancının tersine insanların çoğalmasını kardeşler arası gerçekleştirilen ensest evlilik inancıyla açıklar. Bilindiği üzere ensest sözcüğü aile içi cinsel ilişkiyi ifade için kullanılan Batı kökenli bir deyimdir. Türkçede bunun karşılığı bulunmamaktadır. Bunun nedeni kadim Türkler arasında yahut kadim Türk kültür ve inanç dünyasında söz konusu sözcüğün anlamını yansıtan ilişkilerin bulunmayışı olabilir mi? Ya da bu konuda başka bir neden ileri sürülebilir mi? Bu soruların kesin bir yanıtının olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de ensest sözcüğünün Türkçesinin bulunmamasını olumlulayan bir tutumun öznesi olduğumu belirtmek isterim.

19.03.2020 10:30:50

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

“Cami ve Siyaset” adını verdiğimiz bu kitabımız bundan önce yayımlanan “İslam Bu / Muhammedî İslam” adlı kitabımızla, “İslam’a Kurulan Pusu; Kur’an İle Aldatmak” adlı kitabımızın devamı niteliğinde bir çalışmadır. Bu çalışmamızda İslam tarihinde cami ile siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sorusuna yanıtlar verdik.

29.01.2020 20:48:23

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Eleştiri, hesap sorma ve itirazın ihanet yaftasıyla yaftalandığı bir dönemdeyiz. Bu durum aslında yeni değil. İslam tarihinin büyük bir bölümünün itaatle ihanet kavramları arasında geçtiği inkarı mümkün olmayan tarihsel ve sosyolojik bir gerçek. Bu aynı zamanda egemen politik bir realite.

21.12.2019 21:48:25

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da TELE1 ekranlarındayım...

15.09.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından bir kez daha aynı ceza ile tecziye edilerek fiilen ihraç edilme noktasına getirildim.

15.08.2019 14:23:14

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Bugünlerde Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar hakkında sıkça haberler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve gizli olduğu söylenen bir rapordan hareketle tarikat ve cemaatlere ilişkin çeşitli değerlendirmeler, çözümlemeler, öneriler ve görüşler kamuoyunda bir hayli yer alıyor.

7.07.2019 22:56:30

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

“İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adını verdiğimiz bu kitap, İslam görüntüsü altında İslam’a karşı yürütülen ihanetlerin en azından bir kısmını deşifre etme amacıyla yazıldı. Kuşku yok ki bu alanda daha evvel yapılmış çok değerli çalışmalar var. Onlardan istifadeyle de gerçekleştirilen bu çalışmamız, son yıllarda yükselen dincilik hareketini, dinin temel değerlerini şaşmaz kıstas yaparak tahlil eden çalışmalardan biri olma hüviyetindedir.

13.06.2019 11:47:59

KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Kitabımızın tam adı: İSLAM'A KURULAN PUSU; KUR'AN İLE ALDATMAK... Yayınevi; KIRMIZI KEDİ...

20.04.2019 10:38:40

31 Mart Seçimleri ve Kültürel Müslümanlık

Gerçek şu ki 31 Mart seçimlerinde dinsel değerlerin istismarı sanılandan da daha çok etkili oldu. Kitleler ekonomik krize karşı dinle uyutuldu. Allah ile aldatmanın, Kur’an ile kandırmanın son sürümü denilebilecek yol ve yöntemler insafsızca kullanıldı.