Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar

CEMİL KILIÇ YAZDI: Ölü Kardeşinin Etini Yemek

Başlık sarsıcı ve hatta tiksinti verici, biliyorum. Ama bu ifade şahsıma ait değil. Doğrudan doğruya Kur’an’a ait. Kur’an’ın “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi”nde yer alan 12. Sözde 12. Ayette geçiyor bu ifade…

Bu içerik 22 Ocak 2018 13:38 tarihinde eklendi.

Ölü Kardeşinin Etini Yemek

Başlık sarsıcı ve hatta tiksinti verici, biliyorum. Ama bu ifade şahsıma ait değil. Doğrudan doğruya Kur’an’a ait. Kur’an’ın “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi”nde yer alan 12. Sözde 12. Ayette geçiyor bu ifade…

Ayetin Türkçe karşılığı şöyle:

“Ey inananlar, başkaları hakkında tahminde bulunma konusunda aşırıya gitmekten sakının. Çünkü böyle yapmanın bir bölümü günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Elbette ki, ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Kuşkusuz Allah tövbeleri daima kabul edendir ve çok esirgeyicidir.”

Görüleceği üzere bu ayette dedikodu, yalan ve iftira konusunda insanlar uyarılmaktadır. Bir kimse hakkında dedikodu üretmek, ona iftira atmak ve onu karalamaya çalışmak, kişinin ölü kardeşinin etini yemeye çalışmasına benzetilmekte ve bunun son derece tiksinti verici olduğu belirtilmektedir.

Gerçekten Kur’an’a inananlar için bu ayet ibret verici bir mesaja sahiptir. Kaldı ki kişi Kur’an’a inanmasa bile dedikodu, yalan, iftira ve karalamanın zaten insanlık onuruyla bağdaşmadığını bilecektir. Zira hem tüm kutsal kitaplarda, hem bütün bilgelik içeren sözlerde hem de bütün bir evrensel insanlık tarihinde yukarıda sıraladığımız çirkin şeylerin reddedildiği herkesçe malumdur.

Yeri gelmişken hemen bilgelik içeren bir söze başvuralım. Pek çok kaynak bu sözün bir Hint atalar sözü olduğunu bildiriyor. İşte o söz:


“Suçlamak için işaret parmağınla birini gösterdiğinde geriye kalan parmaklarının çoğunun seni gösterdiğini unutma…”

Konuya ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hem tüm kutsal kitaplardan hem de bütün bilgelik öğretilerinden bu konuda yığınla söze başvurabiliriz. Ne var ki sözün etkilisi kısa ve öz olanıdır. Bununla birlikte biz yine de birkaç söze daha müracaat edelim…

Bu kez, “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi” 6. Söze / 6. Ayete bakalım:

“Ey inananlar, eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın, yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”

Aslında ayete ilişkin tefsire lüzum bile yok. Apaçık bir şekilde anlam ortada duruyor.


İnsanların onurlarıyla oynamak, mahremiyetini ifşa etmek ve müfterice bir biçimde kara çalmak, hem İslam dininde en büyük günahlardandır hem de bütün bilgelik öğretilerinde suçtur. Modern hukukta da suç olarak yer alan bu hususları kendilerine yol ve yöntem olarak seçenler bilmelidirler ki; “Herkesin bir hesabı vardır ama Allah’ın da bir hesabı vardır. Fakat Allah en iyi hesap yapandır.  (İmran Ailesi Bölümü 54. Söz / Al – i İmran Suresi 54. Ayet.)

Hakka şükür ki biz hesabını Allah’a havale eden müminlerdeniz.

Muhammedî İslam’ın en temel ahlakî ilkelerinden biri olan dedikodudan uzak durma konusu, insanî ilişkilerde ve toplumsal yaşamda amaçlanan barış ve kardeşliğin ön koşulları arasındadır. Yüksek ahlak sahibi olan kimselerin en önemli niteliklerinden biri de dedikodu gibi çirkin fiillerden uzak durmaktır.  Malum olduğu üzere ahlakî düşüklüğün göstergeleri arasında yer alan dedikodunun ana malzemesi kötü sözdür. Kötü sözden kaçınmak ve sözü yerli yerince söylemek, kişiyi hem bir takım istenmeyen durumlardan korur hem de arzulanan bazı noktalara ulaştırır.

Bu gerçeği en güzel ifade eden bilgelerden biri de büyük ozan Yunus Emre’dir.

Nitekim bir şiirinde o şöyle demektedir:

Keleci bilen kişinin,

Yüzünü ağ ede bir söz.

Sözü pişirip diyenin,

İşinin sağ ede bir söz.

 

Kişi bile söz demini,

Demeye sözün kemini,

İki cihan cehennemini,

Sekiz uçmağ ede bir söz.


Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Bal ile yağ ede bir söz.


Sözümüz ağulu aşı bal ile yağ edebiliyorsa ne mutlu bize. Aksi halde emeğimize yazık olur. Lakin yine de Edip Harabi’nin dediği gibi demekten kendimi alamıyorum:

Bizim sözlerimiz; “ Dolulara dolu, boşlara boştur…”

 

CEMİL KILIÇ

İLAHİYATÇI YAZAR 

 

DİĞER HABERLER

11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

15.9.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından bir kez daha aynı ceza ile tecziye edilerek fiilen ihraç edilme noktasına getirildim.

15.8.2019 14:23:14

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Bugünlerde Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar hakkında sıkça haberler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve gizli olduğu söylenen bir rapordan hareketle tarikat ve cemaatlere ilişkin çeşitli değerlendirmeler, çözümlemeler, öneriler ve görüşler kamuoyunda bir hayli yer alıyor.

7.7.2019 22:56:30

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

“İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adını verdiğimiz bu kitap, İslam görüntüsü altında İslam’a karşı yürütülen ihanetlerin en azından bir kısmını deşifre etme amacıyla yazıldı. Kuşku yok ki bu alanda daha evvel yapılmış çok değerli çalışmalar var. Onlardan istifadeyle de gerçekleştirilen bu çalışmamız, son yıllarda yükselen dincilik hareketini, dinin temel değerlerini şaşmaz kıstas yaparak tahlil eden çalışmalardan biri olma hüviyetindedir.

13.6.2019 11:47:59

KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Kitabımızın tam adı: İSLAM'A KURULAN PUSU; KUR'AN İLE ALDATMAK... Yayınevi; KIRMIZI KEDİ...

20.4.2019 10:38:40

31 Mart Seçimleri ve Kültürel Müslümanlık

Gerçek şu ki 31 Mart seçimlerinde dinsel değerlerin istismarı sanılandan da daha çok etkili oldu. Kitleler ekonomik krize karşı dinle uyutuldu. Allah ile aldatmanın, Kur’an ile kandırmanın son sürümü denilebilecek yol ve yöntemler insafsızca kullanıldı.

17.4.2019 10:52:25

ŞEYTANIN EVLİYASI

Evliya denildiğinde Türkçede hemen akla olumlu bir mana gelir. Hatta evliya olmak herkesin harcı değildir, şeklinde bir inanış vardır. Ancak birilerinin evliya gördüğünü bazıları eşkıya görebilir. Yani evliya olmak da topluluktan topluluğa değişir.

19.3.2019 21:38:50

İSLAM'A KURULAN PUSU

İslam Hakk’ın son dinidir. İslam; adalet, barış ve kardeşlik dinidir. İslam; iyiliği egemen kılma ve kötülükle tavizsiz mücadele etme dinidir. İslam; mazlumların, mağdurların, yoksulların dinidir. İslam, sevginin, saygının, dayanışmanın, birliğin dinidir.

5.3.2019 12:43:58

DAYANIŞMA GECESİ...

İSTANBUL EĞİTİM İŞ 3 NOLU ŞUBEDEN ÇAĞRI... "Dayanışma ve Moral Gecemize Davetlisiniz. " Akit' in hedef göstermesi ile açığa alınan İlahiyatçı - Din kültürü öğretmeni üyemiz "Cemil Kılıç 'a Destek ve Dayanışma" gecemizde Tiyatro sanatçısı Utku Erişik geceye özel "1923 Aşkıyla Ufka Doğru" oyununu sergileyecek, Eğitim İş Korosu şarkılarıyla sahnede olacak, Cemil Kılıç söyleşi yapacak ve kitaplarını imzalayacak. 15 Mart’ta Büyükçekmece AKM'de gerçekleştirilecek bu anlamlı geceye katılım ücretsiz olup katılacak üyelerimizin 05321380755 no’lu telefona bilgi vermesi gerekmektedir.

2.3.2019 13:29:19

KUR'AN OKUYAN KİŞİ NE KAZANIR?

Kur’an okuyan kişi her şeyden önce din adına ahkâm kesen sözde ulemanın dinsel bilgi üzerine kurduğu tekeli parçalar. Dinsel bilgiye doğrudan kendisi ulaşır. Böylece ulemanın eğip bükerek ve kendi süzgecinden geçirerek açıkladığı bilgilerin ham ve özgün haline vakıf olur. Bu da Kur’an’ın bir devrimci manifesto olarak oluşum tarihi ve zamanı çerçevesinde anlaşılıp yorumlanması gerçeğini zihinlere kazır. Bu kazıyış ruhbanlaşan ulema sınıfının egemenliğini de bir deprem gibi sarsıp yerle yeksan eder.