Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar

CEMİL KILIÇ YAZDI: Ölü Kardeşinin Etini Yemek

Başlık sarsıcı ve hatta tiksinti verici, biliyorum. Ama bu ifade şahsıma ait değil. Doğrudan doğruya Kur’an’a ait. Kur’an’ın “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi”nde yer alan 12. Sözde 12. Ayette geçiyor bu ifade…

Bu içerik 22 Ocak 2018 13:38 tarihinde eklendi.

Ölü Kardeşinin Etini Yemek

Başlık sarsıcı ve hatta tiksinti verici, biliyorum. Ama bu ifade şahsıma ait değil. Doğrudan doğruya Kur’an’a ait. Kur’an’ın “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi”nde yer alan 12. Sözde 12. Ayette geçiyor bu ifade…

Ayetin Türkçe karşılığı şöyle:

“Ey inananlar, başkaları hakkında tahminde bulunma konusunda aşırıya gitmekten sakının. Çünkü böyle yapmanın bir bölümü günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Elbette ki, ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Kuşkusuz Allah tövbeleri daima kabul edendir ve çok esirgeyicidir.”

Görüleceği üzere bu ayette dedikodu, yalan ve iftira konusunda insanlar uyarılmaktadır. Bir kimse hakkında dedikodu üretmek, ona iftira atmak ve onu karalamaya çalışmak, kişinin ölü kardeşinin etini yemeye çalışmasına benzetilmekte ve bunun son derece tiksinti verici olduğu belirtilmektedir.

Gerçekten Kur’an’a inananlar için bu ayet ibret verici bir mesaja sahiptir. Kaldı ki kişi Kur’an’a inanmasa bile dedikodu, yalan, iftira ve karalamanın zaten insanlık onuruyla bağdaşmadığını bilecektir. Zira hem tüm kutsal kitaplarda, hem bütün bilgelik içeren sözlerde hem de bütün bir evrensel insanlık tarihinde yukarıda sıraladığımız çirkin şeylerin reddedildiği herkesçe malumdur.

Yeri gelmişken hemen bilgelik içeren bir söze başvuralım. Pek çok kaynak bu sözün bir Hint atalar sözü olduğunu bildiriyor. İşte o söz:


“Suçlamak için işaret parmağınla birini gösterdiğinde geriye kalan parmaklarının çoğunun seni gösterdiğini unutma…”

Konuya ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hem tüm kutsal kitaplardan hem de bütün bilgelik öğretilerinden bu konuda yığınla söze başvurabiliriz. Ne var ki sözün etkilisi kısa ve öz olanıdır. Bununla birlikte biz yine de birkaç söze daha müracaat edelim…

Bu kez, “Odalar Bölümü / Hucurat Suresi” 6. Söze / 6. Ayete bakalım:

“Ey inananlar, eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın, yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”

Aslında ayete ilişkin tefsire lüzum bile yok. Apaçık bir şekilde anlam ortada duruyor.


İnsanların onurlarıyla oynamak, mahremiyetini ifşa etmek ve müfterice bir biçimde kara çalmak, hem İslam dininde en büyük günahlardandır hem de bütün bilgelik öğretilerinde suçtur. Modern hukukta da suç olarak yer alan bu hususları kendilerine yol ve yöntem olarak seçenler bilmelidirler ki; “Herkesin bir hesabı vardır ama Allah’ın da bir hesabı vardır. Fakat Allah en iyi hesap yapandır.  (İmran Ailesi Bölümü 54. Söz / Al – i İmran Suresi 54. Ayet.)

Hakka şükür ki biz hesabını Allah’a havale eden müminlerdeniz.

Muhammedî İslam’ın en temel ahlakî ilkelerinden biri olan dedikodudan uzak durma konusu, insanî ilişkilerde ve toplumsal yaşamda amaçlanan barış ve kardeşliğin ön koşulları arasındadır. Yüksek ahlak sahibi olan kimselerin en önemli niteliklerinden biri de dedikodu gibi çirkin fiillerden uzak durmaktır.  Malum olduğu üzere ahlakî düşüklüğün göstergeleri arasında yer alan dedikodunun ana malzemesi kötü sözdür. Kötü sözden kaçınmak ve sözü yerli yerince söylemek, kişiyi hem bir takım istenmeyen durumlardan korur hem de arzulanan bazı noktalara ulaştırır.

Bu gerçeği en güzel ifade eden bilgelerden biri de büyük ozan Yunus Emre’dir.

Nitekim bir şiirinde o şöyle demektedir:

Keleci bilen kişinin,

Yüzünü ağ ede bir söz.

Sözü pişirip diyenin,

İşinin sağ ede bir söz.

 

Kişi bile söz demini,

Demeye sözün kemini,

İki cihan cehennemini,

Sekiz uçmağ ede bir söz.


Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Bal ile yağ ede bir söz.


Sözümüz ağulu aşı bal ile yağ edebiliyorsa ne mutlu bize. Aksi halde emeğimize yazık olur. Lakin yine de Edip Harabi’nin dediği gibi demekten kendimi alamıyorum:

Bizim sözlerimiz; “ Dolulara dolu, boşlara boştur…”

 

CEMİL KILIÇ

İLAHİYATÇI YAZAR 

 

DİĞER HABERLER

8.06.2020 15:47:49

AYASOFYA CAMİ OLURSA NE OLUR?

O halde soralım; tüm bu olası tehditlere ve olası yakıcı sonuçlara karşın Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten mevcut siyasi irade, Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp camiye çevirebilir mi?

30.05.2020 12:05:18

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Egemen İslam inancı, muhalif ve Muhammedî İslam inancının tersine insanların çoğalmasını kardeşler arası gerçekleştirilen ensest evlilik inancıyla açıklar. Bilindiği üzere ensest sözcüğü aile içi cinsel ilişkiyi ifade için kullanılan Batı kökenli bir deyimdir. Türkçede bunun karşılığı bulunmamaktadır. Bunun nedeni kadim Türkler arasında yahut kadim Türk kültür ve inanç dünyasında söz konusu sözcüğün anlamını yansıtan ilişkilerin bulunmayışı olabilir mi? Ya da bu konuda başka bir neden ileri sürülebilir mi? Bu soruların kesin bir yanıtının olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de ensest sözcüğünün Türkçesinin bulunmamasını olumlulayan bir tutumun öznesi olduğumu belirtmek isterim.

19.03.2020 10:30:50

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

“Cami ve Siyaset” adını verdiğimiz bu kitabımız bundan önce yayımlanan “İslam Bu / Muhammedî İslam” adlı kitabımızla, “İslam’a Kurulan Pusu; Kur’an İle Aldatmak” adlı kitabımızın devamı niteliğinde bir çalışmadır. Bu çalışmamızda İslam tarihinde cami ile siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sorusuna yanıtlar verdik.

29.01.2020 20:48:23

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Eleştiri, hesap sorma ve itirazın ihanet yaftasıyla yaftalandığı bir dönemdeyiz. Bu durum aslında yeni değil. İslam tarihinin büyük bir bölümünün itaatle ihanet kavramları arasında geçtiği inkarı mümkün olmayan tarihsel ve sosyolojik bir gerçek. Bu aynı zamanda egemen politik bir realite.

21.12.2019 21:48:25

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da TELE1 ekranlarındayım...

11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

15.09.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından bir kez daha aynı ceza ile tecziye edilerek fiilen ihraç edilme noktasına getirildim.

15.08.2019 14:23:14

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Bugünlerde Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar hakkında sıkça haberler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve gizli olduğu söylenen bir rapordan hareketle tarikat ve cemaatlere ilişkin çeşitli değerlendirmeler, çözümlemeler, öneriler ve görüşler kamuoyunda bir hayli yer alıyor.

7.07.2019 22:56:30

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

“İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adını verdiğimiz bu kitap, İslam görüntüsü altında İslam’a karşı yürütülen ihanetlerin en azından bir kısmını deşifre etme amacıyla yazıldı. Kuşku yok ki bu alanda daha evvel yapılmış çok değerli çalışmalar var. Onlardan istifadeyle de gerçekleştirilen bu çalışmamız, son yıllarda yükselen dincilik hareketini, dinin temel değerlerini şaşmaz kıstas yaparak tahlil eden çalışmalardan biri olma hüviyetindedir.

13.06.2019 11:47:59

KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Kitabımızın tam adı: İSLAM'A KURULAN PUSU; KUR'AN İLE ALDATMAK... Yayınevi; KIRMIZI KEDİ...